Aan de bescherming van uw persoonsgegevens hechten wij veel waarde. Daarom dragen wij zorg over de manier waarop we met persoonsgegevens, die u aan ons verstrekt, omgaan. Wij behandelen uw persoonsgegevens en persoonlijke informatie vertrouwelijk en verwerken de gegevens op de wijze die in overeenstemming is met de eisen van de Wet – en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor ze gegeven worden; het aanvragen van informatie en het boeken van onze faciliteiten. Als u een reservering maakt, een reserveringsformulier invult op de website of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens verwerkt om o.a. telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact op te nemen. Ook voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht en tevens voor verwerking voor het aangaan en uitvoeren van onze diensten. Er zijn maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen. De persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft worden bewaard zolang als naar de aard van de reservering of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan, of zolang wij wettelijk verplicht zijn deze te bewaren. Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Nieuwsbrief

Een aantal keren per jaar geven wij onze nieuwsbrief uit. Hierin wordt nieuws verteld over onze camping, boerderij en omgeving. Voor het uitgeven van de nieuwsbrief gebruiken wij uw naam en e-mail adres, deze voegen wij, alleen na uw toestemming, toe aan de lijst van abonnees. In elke nieuwsbrief is een link waarmee u zich kunt afmelden, uw naam zal dan uit de lijst worden verwijderd. De nieuwsbrieven worden door een derde conform de eisen verzonden aan de hand van de abonnee-lijst. Uw naam en e-mailadres worden alleen gebruikt voor de mogelijkheid tot het verzenden van onze nieuwsbrief.

Website

Onze website wordt door Google geïndexeerd. Er wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer, smartphone of tablet wordt opgeslagen. Ze zijn nodig voor de juiste werking van de website (functionaliteit en
gebruiksgemak). U kunt in uw internetbrowser uw instellingen voor cookies aanpassen. Cookies kunnen onder andere verschillende opvragen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Wij kunnen gebruik maken van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken zoals Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer cookies.
Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens, die zij met deze code verwerken, doen. Dit geldt ook voor andere social media kanalen.

Contact

Indien u in het verleden persoonlijke gegevens heeft verstrekt, heeft u de mogelijkheid om deze, na schriftelijk verzoek, in te zien. Indien er door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigingen of te laten verwijderen. Wij nemen contact met u op, in ieder geval binnen 4 weken. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoek. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten.

Mocht u na het doornemen van dit privacy protocol vragen hebben, of heeft u indruk dat er gegevens niet goed beveiligd zijn en of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u contact met ons opnemen via dekiekendief@zeelandnet.nl .
Mini-camping De Kiekendief, Duinstraat 20, 4371 PN Koudekerke.

Aanpassen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.